Wszelkie pytania, zgłoszenia oraz wiadomości prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

[email protected]

Fundacja 4F Pomaga
ul. Grottgera 30
32-020 Wieliczka

KRS: 0000841095
NIP: 6832109383
Regon: 386064736

Konto bankowe PKO BP
41 1020 2313 0000 3502 0637 8113

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla kontrahentów, potencjalnych kontrahentów oraz osób reprezentujących kontrahentów dostępna jest tutaj

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób kontaktujących się z Fundacją dostępna jest tutaj