W zasięgu sportu

Zgłosić do udziału w programie może się każda szkoła podstawowa działająca na terenie Polski, która spełni wymagania określone w regulaminie. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Formularz wniosku dla szkół

Uzupełniony formularz przesłać mailowo na adres [email protected] najpóźniej do 13.06.2021.

Spośród przesłanych zgłoszeń, powołana przez Fundację komisja dokona wyboru trzech finalistów. W ramach projektu udzielone zostanie dofinansowanie na budowę boiska wielofunkcyjnego dla jednej z trzech finałowych szkół.

Regulamin programu:

Regulamin programu „W zasięgu sportu”

Powrót do poprzedniej strony