Fundacja 4F Pomaga dla Ukrainy

#WeMakeATeam nabiera nowego znaczenia

By działać efektywnie i długodystansowo fundacja zamierza skupić się na programie wsparcia najmłodszych obywateli Ukrainy poprzez uczestnictwo dzieci w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych #WeMakeATeam. Celem jest minimalizowanie skutków traumy oraz adaptacja dzieci do nowej rzeczywistości. Fundacja zajmie się koordynacją zajęć, dostarczy niezbędną dla dzieci odzież i sprzęt sportowy i opłaci trenerów prowadzących zajęcia.

Już w pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę Fundacja 4F Pomaga ruszyła z pomocą ofiarom wojny. Dynamika sytuacji i napływające liczne prośby o pomoc powodowały zaangażowanie w wiele równoczesnych aktywności w różnych dziedzinach. Nadszedł moment na usystematyzowanie działań i skupienie na obszarach stanowiących fundament istnienia organizacji - sporcie i dzieciach.

W kolejnych miastach Polski (na początek: Gdańsku, Warszawie, Sopocie, Kielcach) pod egidą Fundacji 4F Pomaga prowadzone będą cykliczne zajęcia sportowe o zróżnicowanym charakterze. Partnerami programu są urzędy miast, które wytypowały najbardziej potrzebujące instytucje i ośrodki sportowe oraz szkoły. Co istotne, spotkania będą dostępne również dla polskich dzieci, by sprzyjać nawiązywaniu kontaktów i adaptacji małych Ukraińców w nowym środowisku.

Od kilku tygodni prowadzone są zajęcia w Serocku, gdzie schronienie znalazło kilkadziesiąt ukraińskich rodzin. Zajęcia zostały przeprowadzone jako wspólne przedsięwzięcie Miasta Warszawy i ambasadorki 4F oraz członkini Rady Fundacji 4F Pomaga Anny Lewandowskiej. Czynnie włączyli się młodzi trenerzy i sportowcy z sekcji Rugby w Klubie Sportowym AZS AWF Warszawa.

Zajęcia z ramienia AZS AWF Warszawa prowadzą licencjonowani trenerzy i instruktorzy oraz zawodnicy z polskiej reprezentacji. Do ich grona dołączyła Aja - trenerka i zawodniczka reprezentacji narodowej Ukrainy w olimpijskiej odmianie rugby.

Zajęcia pod hasłem „Trefl Kids” ruszyły również w Trójmieście: organizatorami akcji są tam operator ERGO ARENY – Spółka Hala Gdańsk-Sopot, Stowarzyszenie Trefl Pomorze oraz kluby sportowe Trefl Sopot i Trefl Gdańsk. Z programu w marcu skorzystało już ponad 250 osób.

W ramach programu #WeMakeATeam wsparcie otrzymali także młodzi ukraińscy sportowcy m.in. drużyna piłkarska Metalista Charków, która przyjechała w lutym na turniej piłkarski organizowany w Polsce. Niestety w czasie młodzieżowych rozgrywek wybuchła wojna. Dzieci pozostały pod opieką Klubu Korona Kielce. Do Polski sukcesywnie przyjeżdżają także mamy ukraińskich piłkarzy. OTCF wraz z Fundacją 4F Pomaga zaangażowało się również w tym przypadku przekazując niezbędna pomoc rzeczową i organizując zajęcia sportowe dla dzieci.

< wróć do aktualności