Sportowe Marzenia

Sportowe Marzenia

„Sportowe marzenia” to projekt Fundacji 4F Pomaga, który pomaga spełniać dziecięce marzenia o zimowym wyjeździe.  Celem programu jest dofinansowanie i pomoc w organizacji ferii zimowych dla dzieci z domów dziecka, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Program “Sportowe marzenia” finansowany jest ze sprzedaży charytatywnych kartek świątecznych dostępnych w wybranych sklepach 4F.

Jak pomóc?

Pomóc może każdy. Wystarczy kupić charytatywną kartkę świąteczną dostępną w wybranych sklepach 4F. Całkowity zysk ze sprzedaży kartek-cegiełek jest przekazywany na opłacenie zimowych wyjazdów dla dzieci.

Jak działa program?

Program “Sportowe marzenia” kierujemy do domów dziecka z całej Polsce. Zgłoszenia są bardzo proste. Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie oraz nagrać video z odpowiedzią na pytanie: Dlaczego akurat Wy powinniście wygrać w programie Sportowe marzenia? W ramach projektu, zostanie udzielone dofinansowanie na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w wyznaczonym terminie. 

I edycja

Beneficjentem I edycji programu „Sportowe marzenia” zostali podopieczni Rodzinnego Domu Dziecka w Rudzie Śląskiej oraz Fundacji Happy Kids.

Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Rudzie Śląskiej

Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Rudzie Śląskiej rozpoczął swoją działalność w 2000 roku. Od tego czasu zapewnił opiekę 40 dzieciom. Część z nich usamodzielniła się i założyła własne rodziny, a część znalazła rodziców adopcyjnych lub wróciła do swoich rodzin naturalnych. Obecnie w domu razem z wychowawcami mieszka dziewięcioro wychowanków, z czego pięcioro to osoby z niepełnosprawnościami. Mimo swoich problemów zdrowotnych dzieci bardzo lubią aktywnie spędzać czas wolny, z radością uprawiając różne sporty.

Fundacja HAPPY KIDS

Fundacja Happy Kids pomaga dzieciom opuszczonym, nie mogącym wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych. To właśnie dla nich Fundacja od 20 lat tworzy i prowadzi Rodzinne Domy Dziecka. Jej podstawowym celem statutowym jest niesienie pomocy dzieciom zaniedbanym, krzywdzonym, pochodzącym ze środowisk marginalizowanych, pozbawionym opieki rodziców biologicznych. Fundacja skupia się także na kształtowaniu prawidłowych wzorców zachowań i relacji w rodzinach.

Wartość przekazanej darowizny przekroczyła 67 tys. zł. Zebrana kwota pozwoliła na sfinansowanie wyjazdu w góry dla 39 podopiecznych. Dzieci odwiedziły południe Polski – Zakopane, Poronin, Małe Ciche i okolice, gdzie mogły skorzystać z takich atrakcji jak m.in. jazda na nartach, sankach czy kuligi.

II edycja

W II edycji w programie Sportowe marzenia zebrana kwota pozwoliła na sfinansowanie wyjazdu w góry dla 13 podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie oraz 8 podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka nr 16 Fundacji Happy Kids w Łodzi. Dzieci odwiedziły Zakopane, Poronin i okolice. Spróbowały swoich sił w jeździe na nartach, snowboardzie oraz na lodowisku. Dodatkowo dwóch chłopców wzięło udział w zgrupowaniu piłkarskim w Gdańsku, gdzie pod okiem profesjonalnych trenerów ćwiczyli swoje umiejętności.

Ambasadorem programu „Sportowe Marzenia” jest Kamil Stoch, członek Rady Sportowców Fundacji 4F Pomaga, który zrobił dzieciom niespodziankę i spotkał się z nimi w Zakopanem.

Wartość przekazanej darowizny w II edycji programu Sportowe marzenia przekroczyła 31 tys. zł.

< wróć do projektów